Elektiriksel Ölçümler


TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ ;

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılır.
İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net

 

ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜM VE İNCELEMELERİ (ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK)

Gelişen ve dönüşen teknoloji, ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak tesis altyapılarının da bu gelişim ve dönüşüme uyum sağlamasını gerekli kılmaktadır. Tesislerin elektrik iç tesisatı bu bağlamda en dinamik ve karmaşık yapılardan biri olarak göze çarpmaktadır.

Kendine ait trafosu olan bir tesis düşünülerek ele alındığında, elektrik iç tesisat; trafo ag panoları ve ana kolon hattından, ana dağıtım panolarına; tali dağıtım ve besleme panolarından, kablo, busbar ve diğer kolon hatlarına; tesis içerisinde yer alan elektriksel ekipman, asansör tesisatları ve son tüketici noktalarında yer alan prizlerden zayıf akım tesisatına kadar son derece geniş bir yelpazede içeriğe sahiptir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net

 

ELEKTRİK PANO ÖLÇÜMLERİ

Elektrik panoları, son tüketici noktalarına dağıtımın yapıldığı ana terminaller olmaları itibariyle elektrik iç tesisatın can damarı niteliğindedir. Üzerilerinden yük akışının sağlanması nedeniyle bir çok kalite parametresi hakkında fikir vererek, yapılacak fonksiyon testleri ve muayeneler ile de tesis güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynarlar.
Elektrik Panosu kontrolleri, standartlara uygunluk çerçevesinde yapılacak bir gözle muayene, artık akım koruma cihazları (kaçak akım röleleri) ve benzeri ekipmanların fonksiyon testleri, arıza çevrim empedansı, hata akımı, hat empedansı ve kısa devre akımı ölçümleri ile kötü kontak, dengesiz yüklenme ve aşırı yüklenme durumlarının tespitine yönelik yapılacak termal kamera incelemelerini içermektedir.İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net,

 

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ (PARATONER, FARADAY KAFESİ) MUAYENESİ

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net

 

ARTIK AKIM KORUMA CİHAZI (KAÇAK AKIM RÖLESİ) TEST VE ÖLÇÜMLERİ

Artık akım koruma cihazları veya bilinen adıyla kaçak akım röleleri, bir hata akımı meydana geldiğinde, oluşan hata akımının hızlı ve etkin bir biçimde ortadan kaldırılmasına yönelik tasarlanmış elektriksel ekipmanlardır. Artık akım koruma cihazlarının etkin bir korumaya yönelik olarak doğru seçilmesi ve ayarlı ise ayarlanması, işlevselliği ve standartlarca belirlenen süre ve hata akımında açma yapıyor olmaları önem arz etmektedir. Bahsi geçen kontroller artık akım koruma cihazına yönelik olarak gerçekleştirilecek ölçümler ve bir dizi inceleme ile yapılabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.netENERJİ ANALİZİ, HARMONİKLER VE DİĞER GÜÇ KALİTE PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜMÜ; Elektrik enerjisi söz konusu olduğunda, kalitesiz enerjinin maliyeti çoğunlukla göz ardı edilir. Özellikle harmoniklerden kaynaklanan ilave yükler neticesinde, tesisat bileşenleri ömrü oldukça kısalmaktadır. Bu bağlamda, elektrik enerjisinin tesisimize dahil olduğu nokta ve andan itibaren güvenilirliğinin bilinmesi; tesis ihtiyaçları ve içeriğindeki yük karakteristiği doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Etkin önlemlerin alınabilmesi için, tesis içerisinde bir dizi ölçüm ve analiz yapılması gereklidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net

 

JENERATÖR TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ; Jeneratörler, elektrik kesintileri ve dalgalanmaları esnasında tesisin ana besleyicisi konumundadırlar. Ürettikleri yüksek güç ve görevleri itibariyle jeneratörlerin periyodik muayenesi, tesis güvenliği ve sürekliliği açısından önem arz eder.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi ve teklif almak üzere Müşteri Temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0 224 246 10 16
Mail : teknik@teknikemniyet.net